Cách tìm ra lời giải thích tốt nhất cho 1 con bug

Hey, trong số chúng ta – những người tester, khi tìm ra một điều bất thường của softwate thì thường tạo ra bug ngay lập tức. Vậy có ai đã bị trường hợp Dev kêu lại và hỏi 1 câu rằng:

Anh không nghĩ nó là bug, anh không bị trong một số trường hợp a, b, c này?

Mình đã gặp trường hợp này rất nhiều lần và rất lúng túng để tìm ra 1 lời giải thích tốt nhất. Lí do mình nghĩ đơn giản là vì mình chưa thực sự tìm ra được root cause của vấn đề và viết được một mô tả chính xác lỗi mà con bug đó gặp phải.

Vậy thì giải pháp là gì?

Trong cuốn sách Lesson Learn in Software Testing (James bach), ông ta đề xuất 1 phương pháp mà mình cảm thấy hay để tìm ra được 1 good explantion. Đó là phương pháp ‘Abductive inference’ – Mình không biết phải dịch tiếng viêt thế nào 😛 (dịch từ google nó hơi gớm 😊)

Đại khái ý của phương pháp này gồm những ý sau:

  1. Thu thập data
  2. Thu thập những data quan trọng
  3. Tiếp tục thu thập data, nhưng data đó phải đáng tin
  4. Hiểu được cause and effect cho từng loại data đó
  5. Tìm được 1 best explantion cho mỗi data
  6. Thu thập những data có những giải thích khác nhau
  7. Trong số những lời giải thích, tìm cách phản biện và loại bỏ những giải thích mà không logic đi
  8. Đưa ra 1 lời giải thích hợp lí nhất nhưng lưu ý nó phải đại diện cho những data quan trọng mà bạn thu thập được

Với phương pháp này bản thân mình thấy ưu điểm của nó bạn sẽ nhìn 1 vấn đề trên nhiều góc nhìn khác nhau, đồng thời có sự suy luận, phân tích cho những phỏng đoán để tìm ra một good explantion. Tuy nhiên, nhược điểm của cái này thì mất khá nhiều thời gian cho thu thập data và investigation. Nhưng nhìn chung, mình cảm nhận nó hay và sẽ follow nó ^^.

Advertisement

Published by Nguyen Quoc Dung

"If you only do what you can do You never be more than you are now"

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: